GDPR - personuppgiftslagen

Sveriges lag personuppgiftslagen ersattes den 25 Maj med av EUs dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Med den nya förordningen för dina personuppgifter ett ännu starkare skydd.

De enda personuppgifter vi kommer att spara är mailadresser dit vi skickar fakturor och eventuella påminnelser. Om du inte längre vill att vi har din mailadress sparas så kan du meddela det på vår mailadress. info@fiskmagasinet.com


© Fiskmagasinet 2008